Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bielice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Bielice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Bielice.

Mapa Geoportal Bielice
Mapa z granicą gminy Bielice

Dane urzędu

Urząd Gminy Bieliceul. Niepokalanej 34Bielice, 74-202

Tel: 91 5644235

Fax: 91 5644173

Elektroniczna skrzynka podawcza: /6lr84c2myc/skrytka

E-mail: sekretariat@bielice.com.pl

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Bielice: 3212012

Witryna: www.bielice.com.pl

Władze lokalne: Wójt Iwona Kochelgmina@bielice.com.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Bielic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Bielice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Bielice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Bielic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Bielic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Bielic

Gmina Bielice w liczbach

Powierzchnia gminy Bielice*

84 km2

1733 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Bielice*

3 142 mieszkańców

2337 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Bielice*

37 mieszkańców na km2

1956 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bielice

Geoportal Bielice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Bielice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Bielice.

Dostęp do danych Geoportalu Bielice

Jak powstał Geoportal gminy Bielice?

Geoportal Bielice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Bielice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Bielice.

Geoportal Bielice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Bielice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Bielice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Bielice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bielice?

Informacje na Geoportalu Bielice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bielice?

Korzyści z Geoportalu Bielice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bielice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bielice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Bielice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bielicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bielic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Bielice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bielice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Bielice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bielic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bielic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Bielice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bielice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bielicach.

  Geoportal gminy Bielice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Bielice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bielicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Bielice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bielicach.

  W Geoportalu Bielice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Bielice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bielicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Bielice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Bielice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Bielice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Bielice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Bielice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Bielice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Bielice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Bielice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bielicach. W Geoportalu gminy Bielice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bielicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Bielice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Bielice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Bielice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Bielice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Bielice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Bielice.

 • Zabytki w gminie Bielice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Bielice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Bielice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Bielice.

 • Informacje o wyborach w gminie Bielice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Bielice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Bielice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Bielice dla mieszkańców

Geoportal Bielice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bielice. Na mapie Bielic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Bielice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bielice. Korzystając z map Geoportalu gminy Bielice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Bielice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Bielice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bielice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu